Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 8

8:1 σαλος δ ν συνευδοκν τ ναιρέσει ατο. γένετο δ ν κείν τ μέρ διωγμς μέγας π τν κκλησίαν τν ν εροσολύμοις· πάντες δ διεσπάρησαν κατ τς χώρας τς ουδαίας κα σαμαρείας πλν τν ποστόλων.

8:2 συνεκόμισαν δ τν στέφανον νδρες ελαβες κα ποίησαν κοπετν μέγαν π ατ.

8:3 σαλος δ λυμαίνετο τν κκλησίαν κατ τος οκους εσπορευόμενος, σύρων τε νδρας κα γυνακας παρεδίδου ες φυλακήν.

8:4 ο μν ον διασπαρέντες διλθον εαγγελιζόμενοι τν λόγον.

8:5 φίλιππος δ κατελθν ες [τν] πόλιν τς σαμαρείας κήρυσσεν ατος τν χριστόν.

8:6 προσεχον δ ο χλοι τος λεγομένοις π το φιλίππου μοθυμαδν ν τ κούειν ατος κα βλέπειν τ σημεα ποίει·

8:7 πολλο γρ τν χόντων πνεύματα κάθαρτα βοντα φων μεγάλ ξήρχοντο, πολλο δ παραλελυμένοι κα χωλο θεραπεύθησαν·

8:8 γένετο δ πολλ χαρ ν τ πόλει κείν.

8:9 νρ δέ τις νόματι σίμων προϊπρχεν ν τ πόλει μαγεύων κα ξιστάνων τ θνος τς σαμαρείας, λέγων εναί τινα αυτν μέγαν,

8:10 προσεχον πάντες π μικρο ως μεγάλου λέγοντες, οτός στιν δύναμις το θεο καλουμένη μεγάλη.

8:11 προσεχον δ ατ δι τ καν χρόν τας μαγείαις ξεστακέναι ατούς.

8:12 τε δ πίστευσαν τ φιλίππ εαγγελιζομέν περ τς βασιλείας το θεο κα το νόματος ησο χριστο, βαπτίζοντο νδρες τε κα γυνακες.

8:13 δ σίμων κα ατς πίστευσεν, κα βαπτισθες ν προσκαρτερν τ φιλίππ, θεωρν τε σημεα κα δυνάμεις μεγάλας γινομένας ξίστατο.

8:14 κούσαντες δ ο ν εροσολύμοις πόστολοι τι δέδεκται σαμάρεια τν λόγον το θεο πέστειλαν πρς ατος πέτρον κα ωάννην,

8:15 οτινες καταβάντες προσηύξαντο περ ατν πως λάβωσιν πνεμα γιον·

8:16 οδέπω γρ ν π οδεν ατν πιπεπτωκός, μόνον δ βεβαπτισμένοι πρχον ες τ νομα το κυρίου ησο.

8:17 τότε πετίθεσαν τς χερας π ατούς, κα λάμβανον πνεμα γιον.

8:18 δν δ σίμων τι δι τς πιθέσεως τν χειρν τν ποστόλων δίδοται τ πνεμα, προσήνεγκεν ατος χρήματα

8:19 λέγων, δότε κμο τν ξουσίαν ταύτην να ν πιθ τς χερας λαμβάν πνεμα γιον.

8:20 πέτρος δ επεν πρς ατόν, τ ργύριόν σου σν σο εη ες πώλειαν, τι τν δωρεν το θεο νόμισας δι χρημάτων κτσθαι.

8:21 οκ στιν σοι μερς οδ κλρος ν τ λόγ τούτ, γρ καρδία σου οκ στιν εθεα ναντι το θεο.

8:22 μετανόησον ον π τς κακίας σου ταύτης, κα δεήθητι το κυρίου ε ρα φεθήσεταί σοι πίνοια τς καρδίας σου·

8:23 ες γρ χολν πικρίας κα σύνδεσμον δικίας ρ σε ντα.

8:24 ποκριθες δ σίμων επεν, δεήθητε μες πρ μο πρς τν κύριον πως μηδν πέλθ π μ ν ερήκατε.

8:25 ο μν ον διαμαρτυράμενοι κα λαλήσαντες τν λόγον το κυρίου πέστρεφον ες εροσόλυμα, πολλάς τε κώμας τν σαμαριτν εηγγελίζοντο.

8:26 γγελος δ κυρίου λάλησεν πρς φίλιππον λέγων, νάστηθι κα πορεύου κατ μεσημβρίαν π τν δν τν καταβαίνουσαν π ερουσαλμ ες γάζαν· ατη στν ρημος.

8:27 κα ναστς πορεύθη· κα δο νρ αθίοψ ενοχος δυνάστης κανδάκης βασιλίσσης αθιόπων, ς ν π πάσης τς γάζης ατς, ς ληλύθει προσκυνήσων ες ερουσαλήμ,

8:28 ν τε ποστρέφων κα καθήμενος π το ρματος ατο κα νεγίνωσκεν τν προφήτην σααν.

8:29 επεν δ τ πνεμα τ φιλίππ, πρόσελθε κα κολλήθητι τ ρματι τούτ.

8:30 προσδραμν δ φίλιππος κουσεν ατο ναγινώσκοντος σααν τν προφήτην, κα επεν, ρά γε γινώσκεις ναγινώσκεις;

8:31 δ επεν, πς γρ ν δυναίμην ν μή τις δηγήσει με; παρεκάλεσέν τε τν φίλιππον ναβάντα καθίσαι σν ατ.

8:32 δ περιοχ τς γραφς ν νεγίνωσκεν ν ατη· ς πρόβατον π σφαγν χθη, κα ς μνς ναντίον το κείραντος ατν φωνος, οτως οκ νοίγει τ στόμα ατο.

8:33 ν τ ταπεινώσει [ατο] κρίσις ατο ρθη· τν γενεν ατο τίς διηγήσεται; τι αρεται π τς γς ζω ατο.

8:34 ποκριθες δ ενοχος τ φιλίππ επεν, δέομαί σου, περ τίνος προφήτης λέγει τοτο; περ αυτο περ τέρου τινός;

8:35 νοίξας δ φίλιππος τ στόμα ατο κα ρξάμενος π τς γραφς ταύτης εηγγελίσατο ατ τν ησον.

8:36 ς δ πορεύοντο κατ τν δόν, λθον πί τι δωρ, καί φησιν ενοχος, δο δωρ· τί κωλύει με βαπτισθναι;

8:37

8:38 κα κέλευσεν στναι τ ρμα, κα κατέβησαν μφότεροι ες τ δωρ τε φίλιππος κα ενοχος, κα βάπτισεν ατόν.

8:39 τε δ νέβησαν κ το δατος, πνεμα κυρίου ρπασεν τν φίλιππον, κα οκ εδεν ατν οκέτι ενοχος· πορεύετο γρ τν δν ατο χαίρων.

8:40 φίλιππος δ ερέθη ες ζωτον, κα διερχόμενος εηγγελίζετο τς πόλεις πάσας ως το λθεν ατν ες καισάρειαν.


Next: Acts 9