TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia1
 
Kaupunginhallitus47130.04.200117 Kj
 
 
________________________________________________________________________________
 
        
4634-2001 (026)
TURUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO
 
Kh 471
 
Turun Käräjäoikeus on lähettänyt kaupunginhallitukselle tiedoksi 4.4.2001 antamansa tuomion, jossa käräjäoikeus on tuominnut Olavi Mäenpään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 9.10.2000-2.1.2001 sakkorangaistukseen.
 
Turun Käräjäoikeus 4.4.2001:
 
Syyttäjä
 
Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Palo
 
Vastaaja(t)
 
MÄENPÄÄ OLAVI JUHANI
 
Asia
 
KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN
 
Vireille
 
1.3.2001
 
SELOSTUS ASIASTA
 
Syyttäjän rangaistusvaatimus
 
1. KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN
(6780/S/0045062/00)
Rikoslaki 11 luku 8
 
09.10.2000 - 02.01.2001 TURKU
 
Mäenpää on julkaissut erään yhdistyksen internetin kotisivulle rasistisen pilapiirroksen ja islamilaisia vastustavan kirjoituksensa, jossa on muun muassa nimittänyt islaminuskoisia kurkunleikkaajiksi ja sanonut heidän olevan lähes poikkeuksetta osapuolena kansallisissa ja kansainvälisissä aseellisissa selkkauksissa ja panttivankikriiseissä sekä alistavan ihmisiä voimakkaalla väkivallalla, ja siten levittänyt yleisön keskuuteen lausuntoja ja tiedonannon, joissa panetellaan ja solvataan uskonnollista ryhmää.
 
Syyttäjän muut vaatimukset
 
Sisällykseltään loukkaavat pilakuva ja kirjoitus on tuomittava menetetyiksi ja käyttämättömyyteen saatettaviksi.
 
Rikoslaki 2 luku 17
 
Vastaajan vastaus
 
Mäenpää on kiistänyt syytteen sekä menettämisseuraamuksen. Mäenpää on vaatinut valtiolta korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, mikäli syyte hylätään.
 
Mäenpää on myöntänyt julkistaneensa pilapiirroksen ja kirjoituksen Kansallisen rintaman kotisivuilla internetissä, mutta kiistänyt panetelleensa tai solvanneensa uskonnollista ryhmää ja vedonnut perustuslain mukaiseen sananvapauteen.
Syyttäjä ei ollut edes yksilöinyt, mikä osa piirrosta oli rasistinen. Pilapiirros, joka oli ollut kotisivujen viihde-sivuilla, oli poistettu sen jälkeen, kun tieto rikostutkinnasta oli tullut.
 
Puheenjohtajan palstan tarkoitus oli ollut herättää keskustelua silloin ajankohtaisesta aiheesta ja yleensä islamilaisuudesta kohdistamatta sitä varsinaisesti tiettyyn kansanryhmään. Palsta oli vain pieni osa n. 60 internetsivujen kokonaisuutta. Kurkunleikkaaja -maininta oli tullut siitä, että koraanin mukaan se on ainoa tapa, jolla islamilainen voi tappaa syötäväksi tarkoitetun teuraseläimen, mikä taas on Suomessa eläinsuojelulain vastaista. Maininta islamilaisten osallistumisesta kriiseihin ja selkkauksiin eri puolilla maailmaa perustuu siihen, että tällaisen käsityksen saa nykyisestä länsimaalaisesta tiedonvälityksestä ja uutisoinnista ympäri maailmaa tapahtuvista sodista, selkkauksista ja eri kriiseistä, joissa islamilaiset lähes poikkeuksetta todellisuudessa ovat osallisina. Kirjoitus perustuu tosiasioihin, vaikka kirjoitukseen ei ole liitetty lähdevirtauksia. Kirjoituksessa heijastuu Mäenpään mielikuva islamilaisuudesta sellaisena, kuin islamilaiset itse ovat tiedotusvälineiden kautta itsestään muodostaneet.
 
TODISTEET
 
- Pilapiirros
- Kirjoitus: Puheenjohtajan palsta: Islamilaisuuden maihinnousu estettävä
- Tuomas Martikainen: Moniarvoinen Turku/Åbo Akademi 1996 s. 82-83
- Teol.tri Timo Vasko: Islam tulee Suomeen hiljaa mutta varmasti/Tyrvään
Sanomat 2.8.1994
- Teol.tri Timo Vasko: Suomi osa islamin strategiaa/Kotimaa 4.5.1993
- Eläinsuojeluliitto Animalia ry: Uskonnollisista syistä noudatettavia erityisiä teurastustapoja/Artikkeli Internetistä
- MTV3 Uutiset: Eläinsuojeluvalvoja keskeytti rituaaliteurastuksen Piikkiössä/Uutinen MTV3 internet-arkistosta 17.8.1997
- Naisasialiike terästyy Iranissa hijabin alla/Helsingin Sanomat 14.3.2001
- Somalit Suomen armeijaan/Kolumni Iltalehdessä 15.3.2001
- Ilaskivi vaatii pakolaisia tuottavaan työhön/Artikkeli Iltasanomissa 8.12.1990 ja artikkeliin liittyvä pilapiirros
- 140 päivää helvetissä/Lyhyt artikkeli Ilta-Sanomissa 15.3.2001
- Kari Suomalaisen karikatyyri/Ilta-Sanomat toukokuu 1998
- Karikatyyri islamilaisesta papistosta Los Angeles Times via Newsweek/29/1999
- Karikatyyri Italiasta ja italialaisista Niek-Nieuwsblad Rotterdam via Newsweek 10/1993
- Karikatyyri Japanista ja japanilaisista Stantis-Grand Rapids Press via Newsweek 11/1993
- Tuntemattoman piirtäjän karikatyyri lääkäreistä ja kuoleman odotuksesta ja turkulaisesta kunnallispolitiikosta syksyllä 2000/Levitetty yksityisesti ja sairaalassa
- Tuntemattoman piirtäjän karikatyyri, joka rangaistusvaatimuksen liitteenä
- Spectrum Tietokeskus 9.osa: Pilakuva
- Newsweek 13/93, Newsweek 10/93, Time 13/93
- Hitting Home/Newsweek 10/93, Artikkeli World Trade Center -terrori-iskun jälkeen
- Tower Terror/Time 10/93, Artikkeli Word Trade Center -terrori-iskun jälkeen
- Wrath of Islam/Newsweek 11/93, Artikkeli islamilaisuudesta, fundamentalismista ja länsimaalaisuudesta
- Kaari Utrio: Islamin häpeä/Iltalehti 26.1.2001
 
SYYKSILUKEMINEN
 
Mäenpää on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.
 
Perustelut
 
Mäenpää on tunnustanut, että hän on julkaissut syytteessä kerrotut pilapiirroksen ja kirjoituksen erään yhdistyksen internetin kotisivuilla. Mäenpään mukaan teko on ollut perustuslain suojaaman sananvapauden käyttöä eikä hänen tarkoituksensa ole ollut aiheuttaa lainkohdan vaatimaa ryhmään kohdistuvaa väkivaltaisuutta.
 
Suomen hallitusmuodon, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen mukaan Mäenpäällä on sananvapaus.
Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja levittää tietoja ja mielipiteitä ilman ulkopuolisten puuttumista.
 
Tämä oikeus ei kuitenkaan ole rajoittamaton vaan - kuten kaikkiin oikeuksiin - siihen liittyy vastuuta. Sananvapautta rajoittavat toisten henkilöiden oikeudet, ja muun muassa rikoslain 11 luvun 8 :n säännös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, joka kieltää levittämistä yleisön keskuuteen lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan määrättyä rotua, kansallista tai etnistä alkuperää olevaa tai uskonnollista kansanryhmää, on tällainen sananvapautta rajoittava säännös.
 
Hallituksen esityksessä (HE 94/1993 vp) ehdotettiin rangaistavuuden tiukentamista ja rajoittamista tapauksiin, jossa teko on omiaan aiheuttamaan ryhmään kohdistuvaa väkivaltaisuutta, vihamielisyyttä tai syrjintää. Lakivaliokunta katsoi kuitenkin, että tiukennus tältä osin oli liian pitkälle menevä. Lakivaliokunnan mielestä säännöksessä mainitut teot ovat sellaisenaan, ilman hallituksen esityksessä mainittuja seurauksiakin , niin haitallisia, että rikosoikeudellinen sanktiouhka on perusteltu. Eduskunta hyväksyi lainkohdan ilman hallituksen esityksessä olevaa lisäystä.
 
Mäenpäällä on näin ollen oikeus esittää mielipiteensä islamista, siihen liittyvistä rituaaleista ja ilmiöistä ja oikeus myös arvostella islaminuskoisten ryhmittymien toimia yhteiskunnassa. Se seikka, että Mäenpään mielipiteet eivät ehkä vastaa enemmistön käsityksiä, ei sellaisenaan tee mielipiteiden esittämistä rikolliseksi ja silloin kun mielipiteiden esittämiseen käytetään pilakuvaa, voidaan käyttää melko kärjekästäkin ja monia ehkä ärsyttävää esittämistapaa.
 
Kysymyksessä oleva pilapiirros, jossa islaminuskoinen mies tikari kädessä ja housut alaslaskettuina on tehnyt väkivaltaa verta vuotavalle Suomi-neidolle, on kuitenkin esittämistavaltaan niin törkeä ja täysin vailla asiallista sisältöä, että se selvästi täyttää rikoslain 11 luvun 8 :n säännöksen tunnusmerkistön. Sama koskee islaminuskoisten nimittelemistä kurkunleikkaajiksi. Lausumaan ei liity mitään sellaista, josta voisi päätellä, että siinä olisi Mäenpään väittämin tavoin ollut kysymys vain asiallisesta islaminuskoisten noudattamiin teurastustapoihin kohdistuvasta kritiikistä.
 
Mäenpään kirjoituksessa olevat muut syytteessä kerrotut lausunnot ovat selvästi liian yleistävät. Sisällöltään ja sävyltään ne ovat kuitenkin sellaiset, että ne jonkun toisen asiakokonaisuuden yhteydessä ilmaistuina eivät välttämättä olisi rangaistavia. Koska Mäenpään kirjoitukseen sisältyy selvästi tunnusmerkistön täyttävä lausunto eli lausunto kurkunleikkaajiksi nimittämisestä, ja kirjoituksesta kokonaisuutena voidaan havaita vihamielinen ja solvaava sävy, myös syytteessä kerrotut muut lausunnot täyttävät rikoksen tunnusmerkistön.
 
Mäenpään kirjalliset todisteet eivät sisällä sellaista, jonka perusteella olisi aihetta arvioida Mäenpään syyllisyyttä toisella tavalla. Päinvastoin todisteista ilmenee, että islamista voidaan esittää asiallistakin kritiikkiä, mutta se edellyttää, että kritiikki lausunnon yhteydessä perusteellaan riittävillä asiasyillä.
 
MUUT LAUSUNNOT
 
Rangaistuksesta
 
Rangaistusasteikko on sakko tai vankeutta enintään 2 vuotta. Kysymyksessä on rikos, josta on vain vähän oikeuskäytäntöä ja rangaistus on aina ollut sakkorangaistus. Mäenpää on kuitenkin jo aikaisemmin tuomittu sakkorangaistukseen 17.7.1998 tehdystä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Käräjäoikeus katsoo tästä huolimatta, että sakkorangaistus on riittävä seuraamus Mäenpään teosta. Sakkorangaistuksen mittaamisessa on kuitenkin otettu huomioon Mäenpään aikaisempi teko.
 
TUOMIOLAUSELMA
 
Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.
 
Julistettiin muutoksenhakuohjauksin.
 
TYYTYMÄTTÖMYYDEN ILMOITUS
 
Mäenpään asiamiehenä OTK Harri Vuorinen on määräajassa ilmoittanut tyytymättömyyttä koko tuomioon.
 
Muutoksenhaun määräpäivä on 4.5.2001.
 
Hallintokeskus:
 
Kuntalaki 41
 
Jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan.
 
Jos luottamushenkilö vaalin toimittamisen jälkeen on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, valtuusto voi erottaa hänet luottamustoimestaan. Päätös pannaan täytäntöön heti.
 
Kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty:
 
Ehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä käräjäoikeuden tuomion tiedoksi.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
 
 
JAKELU
ilm Hallintokeskus
ilm Lakiasiainosasto