Till sidan Kartprojektioner

Gnomonisk projektion

Ursprung:
K�nd sedan antikens Grekland.

Typ:
Azimutal, pol�r, ekvatoriell eller snedaxlig.
Perspektivisk, projektionscentrum i jordens medelpunkt.
Snedaxlig gnomonisk projektion

Sf�risk jordmodell anv�nds.
Snedaxlig gnomonisk projektion
Gnomonisk projektion, snedaxlig 45�

Parametrar:
Medelmeridian
Latitud f�r tangeringspunkt
Jordradie (R)

Egenskaper:
Ej konform eller ytriktig. Projektionsfelen �kar snabbt ut fr�n tangeringspunkten. Mindre �n halva jordklotet kan avbildas p� en karta. En ovanlig egenskap �r att alla storcirklar, inklusive meridianerna och ekvatorn avbildas som r�ta linjer. Denna egenskap f�ljer direkt av att storcirkelplanet inneh�ller klotets medelpunkt, som ocks� �r projektionscentrum. Alla projektionsstr�lar genom storcirkeln kommer d� att ligga i detta plan, varigenom avbildningen blir sk�rningen mellan storcirkelplanet och projektionsplanet, d.v.s. en r�t linje.

Anv�ndning:
Anv�nd f�r navigations- och flygkartor, den kortaste v�gen (storcirkel) kan d� l�ggas ut som en r�t linje (se ovan). Den kan d� anv�ndas tillsammans med en karta i Mercators projektion, d�r storcirkelrutten som tas ut i den gnomoniska projektionen, kan delas upp i en serie loxodrom-rutter i Mercator-kartan.


Webmaster
Copyright� Lantm�teriverket