Till sidan Kartprojektioner

Gnomonisk projektion

Ursprung:
Känd sedan antikens Grekland.

Typ:
Azimutal, polär, ekvatoriell eller snedaxlig.
Perspektivisk, projektionscentrum i jordens medelpunkt.
Snedaxlig gnomonisk projektion

Sfärisk jordmodell används.
Snedaxlig gnomonisk projektion
Gnomonisk projektion, snedaxlig 45º

Parametrar:
Medelmeridian
Latitud för tangeringspunkt
Jordradie (R)

Egenskaper:
Ej konform eller ytriktig. Projektionsfelen ökar snabbt ut från tangeringspunkten. Mindre än halva jordklotet kan avbildas på en karta. En ovanlig egenskap är att alla storcirklar, inklusive meridianerna och ekvatorn avbildas som räta linjer. Denna egenskap följer direkt av att storcirkelplanet innehåller klotets medelpunkt, som också är projektionscentrum. Alla projektionsstrålar genom storcirkeln kommer då att ligga i detta plan, varigenom avbildningen blir skärningen mellan storcirkelplanet och projektionsplanet, d.v.s. en rät linje.

Användning:
Använd för navigations- och flygkartor, den kortaste vägen (storcirkel) kan då läggas ut som en rät linje (se ovan). Den kan då användas tillsammans med en karta i Mercators projektion, där storcirkelrutten som tas ut i den gnomoniska projektionen, kan delas upp i en serie loxodrom-rutter i Mercator-kartan.


Webmaster
Copyright© Lantmäteriverket